AT uniform – áo lớp tại Đà Nẵng. Với tiêu chí của AT là chất lượng lên hàng đầu nên quý khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng những sản phẩm áo lớp của chúng tôi trên thị trường Đà Nẵng. Với mẫu mã áo lớp luôn được cập nhật mới nhất theo xu hướng và thị hiếu của khách hàng. Chất lượng vải áo được may từ loại vải thun cotton và thun cá sấu với độ đàn hồi co giãn 4 chiều. Thấm hút và thoát mồ hôi nhanh nên không lo về tình trạng bị xù lông khi giặt. Giúp người mặc cảm thấy vô cùng thoải mái và tự tin.

Dưới đây là những mẫu thiết kế và đươc may in tiêu biểu của công ty AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng.

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 02

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 02

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 01

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 01

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 04

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 04

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 03

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 03

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 06

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 06

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 05

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 05

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 07

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 07

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 08

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 08

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 09

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 09

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 10

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 10

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 11

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 11

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 12

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 12

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 13

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 13

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 14

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 14

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 15

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 15

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 16

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 16

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 17

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 17

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 18

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 18

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 19

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 19

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 20

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 20

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 21

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 21

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 22

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 22

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 23

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 23

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 24

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 24

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 25

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 25

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 26

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 26

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 27

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 27

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 28

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 28

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 29

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 29

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 30

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 30

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 31

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 31

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 32

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 32

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 33

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 33

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 34

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 34

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 35

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 35

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 36

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 36

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 37

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 37

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 38

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 38

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 39

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 39

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 40

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 40

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 41

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 41

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 42

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 42

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 43

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 43

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 44

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 44

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 45

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 45

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 46

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 46

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 47

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 47

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 48

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 48

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 49

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 49

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 50

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 50

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 51

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 51

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 52

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 52

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 53

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 53

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 54

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 54

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 55

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 55

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 56

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 56

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 57

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 57

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 58

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 58

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 59

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 59

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 60

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 60

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 61

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 61

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 62

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 62

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 63

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 63

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 64

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 64

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 65

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 65

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 66

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 66

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 67

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 67

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 68

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 68

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 69

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 69

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 70

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 70

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 71

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 71

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 72

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 72

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 73

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 73

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 74

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 74

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 75

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 75

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 76

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 76

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 77

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 77

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 78

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 78

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 79

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 79

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 80

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 80

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 81

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 81

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 82

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 82

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 83

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 83

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 84

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 84

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 85

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 85

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 86

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 86

 

 

 

 

 

 

 

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 87

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 87

áo lớp tại Đà Nẵng - mẫu 88

áo lớp tại Đà Nẵng – mẫu 88

 

 

 

 

 

 

 

( Xem thêm: mẫu đồng phục công tymẫu áo lớp đẹpmẫu áo bóng đá )

AT uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: kinh nghiệm cho việc lựa chọn áo lớp đồng phục.

Công ty may đồng phục AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng đưa ra ba lưu ý cho bạn khi lựa chọn áo lớp đồng phục, AT mong muốn sẽ giúp quí khách chọn lựa được những chiếc áo lớp đẹp và phù hợp nhất với nhu cầu. Có 3 yếu tố chính các bạn cần quan tâm khi chọn may áo lớp như : Số phần trăm cotton + hình thức vải + thun 2 chiều hay 4 chiều.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: Số phần trăm cotton : Ảnh hưởng tới độ mát, thấm hút mồ hôi của vải.

Ở một nước có khi hậu nóng ẩm như Việt Nam, mặc một chiếc áo lớp có độ thấm hút mồ hôi tốt, mát mẻ luôn là yếu tố quan trọng nhất.Vải có hai thành phần chính để dệt vải: sợi bông – cotton và PE – nhựa.Số phần trăm cotton càng cao thì càng thấm hút mồ hôi và mặc càng mát, càng dễ chịu. Ngược lại số phần trăm PE càng nhiều thì mặc càng nóng. Vải có ba loại chính trên thị trường bao gồm :
+100 phần trăm cotton

Ưu điểm : mặc mát, thấm hút mồ hôi tuyệt vời
Nhược điểm là giá vải rất cao, hay bị xù lông, mình vải nhũn nên mặc “không đứng áo”(không vào form áo), nhìn không được đẹp lắm.
+ 65 phần trăm cotton và 35 phần trăm PE.
Đây là chất liệu vải thông dụng nhất trên thị trường khi nó vừa mát, thấm hút mồ hôi(tuy không bằng 100 phần trăm cotton) nhưng nó khắc phục gần như hết các nhược điểm của chất vải 100 phần trăm cotton. Với chất vải 65-35 này giá thành hợp lý và không bị xù lông, nên mặc lên rất đứng áo và đẹp.
+ 100 PE (nhựa)
Vải này nếu để may áo thun đồng phục thì mặc rất nóng. Và không thấm hút mồ hôi, mà giá thành rẻ và không bị xù lông, mặc đứng áo.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: hình thức vải – mặt vải và độ dày – bền của áo thun đồng phục.

Hình thức của vải cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng. Và nó chỉ đứng sau độ thấm hút mồ hôi/thoáng mát của việc lựa chọn áo lớp. Hình thức của vải – mặt vải đẹp hay không thì nó còn phụ thuộc vào gu thẩm mỹ của riêng mỗi người. Nó còn phụ thuộc vào tính cách của mỗi người, nhu cầu riêng của người đó. Trên thị trường có rất nhiều loại vải thun, nhưng dùng để may áo lớp thì có 4 loại vải chính sau :

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng Vải thun trơn.

Vải thun trơn là loại vải có mắt vải rất nhỏ và đan khít nhau.Thường thì loại vải thun này rẻ nhất, thông dụng , dễ may và nó có thể may đươc áo thun đồng phục cổ tròn và cổ bẻ, cổ trụ. Loại vải thun này có cả loại vải thun mỏng tới vải thun dày trung bình với độ bền tương đối tầm 2 năm.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: Vải cá sấu.

Loại vải thun này có có mắt vải to hơn mắt vải trơn và đan với nhau như những sợi xích.Loại vải này chỉ may áo lớp cổ trụ/cổ bẻ mà thôi. Loại vải thun này mang tính chất thời trang cao, được rất nhiều khách hàng yêu thích lựa chọn. Còn về độ dày và bền thì vải thun cá sấu này có độ dày trung bình, có độ bền xấp xỉ 2 năm.Với tính thời trang của nó, công ty AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng thường xuyên tư vấn cho khách hàng sử dụng loại vải này.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: Vải cá mập

Là loại vả có mắt vải to nhất trong số các loại vải thun, mắt vải hình chữ nhật và nổi hẳn lên. Loại vải này dày, độ bền >= 2 năm và thường có giá cao nhất trong số tất cả các loại vải. Loại vải này chỉ may cổ bẻ/cổ trụ mà thôi. Với sự bền bỉ của vải cá mập, AT uniform – áo lớp tại Đà Nẵng luôn tư vấn cho khách hàng sử dụng loại vải này để may áo lớp có yêu cầu cao về độ bền, cường độ lao động cao.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: Loại vải mè.

Mắt vải giống như hạt mè, giá khá rẻ, mang tính thời trang cao, thường được dùng trong áo bóng đá và áo thun sự kiện, áo thun quảng cáo, nhưng mặc nóng.Vải thun này mỏng và giá rẻ, độ bền không cao.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: Với độ co giãn của vải thun:

Vải thun có 2 loại co giãn: 2 chiều và 4 chiều.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: loại co giãn 4 chiều.

Loại vải này dù kéo ngang hay dọc thì áo thun đều co giãn, mặc rất mát nhưng áo thun có thể bị sệ theo thời gian. Nhìn sẽ không đẹp nếu bạn mặc về lâu dài.Thường thì áo thun 4 chiều giá sẽ cao hơn 2 chiều.

AT Uniform – vải co giãn 2 chiều.

Khi kéo chiếc áo thì nó chỉ co giãn theo chiều ngang của áo lớp, mặc mát(nhưng không mát bằng thun 4 chiều). Và áo lớp sẽ đẹp do không bị chảy sệ theo thời gian.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: Quý khách hàng nên lựa chọn loại vải thun nào để may áo thun đồng phục.

Tóm lại, khi lựa chọn áo lớp, bạn phải xem nhu cầu thực sự của bạn là gì, ngân sách của bạn là bao nhiêu để lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Nếu bạn cần áo lớp giá rẻ, thật rẻ, bạn nên chọn vải thun trơn/vải mè/cá sấu PE(làn gần như 100% là nhựa) để áo lớp nhưng mặc thì nóng.

Nếu bạn cần áo lớp số lượng lớn cho lớp bạn. Nó vừa đảm bảo độ mát, giá cả hợp lý thì bạn nên lựa chọn vải cá sấu 65 – 35, 2 chiều hoặc loại vải thun trơn 65 – 35,2 chiều.Còn nếu bạn kinh phí có hạn thì bạn dùng tạm loại vải thun trơn PE – vải mè – cá sấu PE cũng được.
Nếu bạn cần một chiếc áo lớp bền bỉ, mát mẻ thấm hút mồ hôi để phù hợp với công việc có cường độ lao động cao. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn may áo lớp cá mập 65/35, 2 chiều và 4 chiều đều được.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: Khi bạn cần một chiếc áo đồng phục quán hay đồng phục lớp:

Lời khuyên của AT đưa ra là bạn nên chọn áo cá sấu 65 – 35, 2 chiều hoặc 4 chiều đều được. Nếu như bạn dư giả về tài chính, bạn yêu cầu cao về chiếc áo lớp như đẹp, mát mẻ, thời trang, in/thêu sắc nét. Công ty AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng khuyên bạn nên chọn áo thun cá sấu 65/35 loại tốt,4 chiều thêu logo sắc nét trước ngực và in sau lưng.

Khi bạn cần áo thun quảng cáo hay áo thun sự kiện và yêu cầu tính thời trang thẩm mỷ cao, dùng ngắn hạn thì bạn nên lựa chọn áo vải mè hay áo trơn PE giá rẻ và thời trang. Nếu bạn chọn áo thun cổ tròn thì bạn nên chọn vải trơn, vải mè. Loại tốt, mặc mát mẻ, thấm hút mồ hôi thì thun trơn 65 – 35, thun trơn 100% cotton, 2 chiều hoặc 4 chiều đều ok. Và loại rẻ mặc một thời gian ngắn thì áo thun trơn PE hay vải mè.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: AT chuyên kinh doanh các loại áo đồng phục:

1- Áo thun đồng phục. 2- Áo thun đồng phục giá rẻ. 3- Áo thun đồng phục công ty. 4- Áo thun công nhân. 5- Đồng phục công nhân. 6- May đồng phục công nhân. 7- Áo thun quảng cáo. 8- Áo thun sự kiện. 9- Áo đồng phục công ty. 10- Áo thun giá sỉ. 11- Áo thun nhóm.
AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng luôn mang lại cho khách hàng sự tin tưởng và hài lòng cao nhất. SĐT hotline : 0935554615-0905973226

Với nhu cầu may áo lớp ngày càng cao. Kéo theo đó là các công ty chuyên may áo lớp cá sấu mọc lên “như nấm sau mưa”. Điều này khiến cho khách hàng gặp không ít khó khăn. Không biết đâu mới thực sự là địa chỉ uy tín, chất lượng, giá rẻ. Hiểu được điều này, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có một cái nhìn đúng nhất để đánh giá.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: Tiêu chí đánh giá công ty chuyên may đồng phục áo thun cá sấu chất lượng.

Công ty chuyên may áo lớp cá sấu. Đồng phục áo thun cá sấu được nhiều công ty lựa chọn. Đồng phục áo lớp cá sấu đã trở thành một loại trang phục quen thuộc với tất cả các công ty. Khi muốn xây dựng văn hóa vững mạnh, gắn kết, hướng các thành viên đến một mục tiêu chung. Chính vì vậy, chất lượng áo luôn là điều kiện mà các công ty luôn đặt lên hàng đầu.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng:Theo các chuyên gia trong ngành.

Để đánh giá công ty chuyên may đồng phục áo thun cá sấu chất lượng, uy tín cần phải đảm bảo các tiêu chí sau:
– Có giấy phép kinh doanh và cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng.
– Chất liệu in tốt, có độ bền cao, kỹ thuật thêu tiên tiến tại Đà Nẵng.
– Vải thoáng mát, không phai màu, chất lượng tốt, bền tại Đà Nẵng.
– Tư vấn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp tại Đà Nẵng.
– Chính sách bán hàng & bảo hành rõ ràng tại Đà Nẵng.
– Giá cả cạnh tranh tại Đà Nẵng.
– Đã có nhiều khách hàng đặt may áo đồng phục tại Đà Nẵng.

Hiện nay, tại Việt Nam có công ty AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng có thể đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí trên. Với phương châm của AT là đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Công ty AT Uniform là số ít đơn vị được cấp giấy phép hoạt động chuyên may đồng phục áo thun cá sấu giá rẻ, chất lượng, uy tín được nhiều người tin tưởng lựa chọn tại TP Đà Nẵng.

AT Uniform – công ty chuyên may áo thun đồng phục cá sấu.

Công ty áo lớp AT hiện đang cung cấp áo thun đồng phục loại vải cá sấu co giãn 4 chiều & vải cotton 65 2 chiều, 4 chiều , tạo cảm giác thoải mái, thoáng mát, độ bền cao, giá rẻ tại TP. Đà Nẵng. Cụ thể như: công ty chuyên may áo thun đồng phục cá sấu. Bảng giá may đồng phục áo thun cá sấu giá rẻ tại AT công ty chuyên may áo thun đồng phục cá sấu.

AT Uniform  còn có một đội ngũ tư vấn viên có nhiều kinh nghiệm và thẩm mỹ cao.

Bên cạnh đó, AT còn có một đội ngũ tư vấn viên có nhiều kinh nghiệm và thẩm mỹ cao. Sẵn sàng tư vấn nếu bạn đang phân vân hoặc không biết lựa chọn loại vải, mẫu thiết kế nào. Giúp bạn có được những chiếc áo đồng phục “độc nhất vô nhị”, thể hiện đúng tinh thần của bạn mong muốn. Đó có lẽ là lý do khiến cho AT trở thành điểm đến của hàng nghìn người mỗi khi có nhu cầu làm áo lớp.

Với những thông tin trên chắc hẳn đã giúp bạn biết được địa chỉ công ty chuyên mayáo lớp cá sấu giá rẻ, uy tín, chất lượng tại TP Đà Nẵng. Và từ đó bạn có thể lên được kế hoạch thiết kế những chiếc áo lớp cho công ty mình. Liên hệ để được tư vấn cũng như thiết kế mẫu miễn phí nhé!

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: tiêu chí chọn áo thun.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cũng như giới thiệu cho các bạn cách chọn áo lớp phù hợp với tài chính của công ty mà hiệu quả mang lại tối đa.

Tiêu chí/1: Giá áo thun đồng phục tại Đà Nẵng

TC/2: Vải làm áo thun đồng phục tại Đà Nẵng

TC/3: Hình in trên áo & các kiểu in trên áo sao cho đẹp nhất tại Đà Nẵng

TC/4: Hình thêu trên áo thun đồng phục tại Đà Nẵng

TC/5: Form áo – size áo đồng phục tại Đà Nẵng

TC/6: Tư vấn & thiết kế mẫu áo thun đồng phục công ty tại Đà Nẵng

TC/7: Hình thức thanh toán tại Đà Nẵng

TC/8: Quy trình làm việc, giao nhận tại Đà Nẵng

TC/9: Bảo hành sản phẩm tại Đà Nẵng

AT Uniform tiêu chí 1: GIÁ ÁO THUN ĐỒNG PHỤC

– Tùy vào ngân sách và mục tiêu của việc may áo lớp, áo thun sự kiện… mà chúng ta sẽ cân nhắc chi phí cho mỗi chiếc áo thành phẩm.
– Để có giá khách quan (đối với các bạn chưa có kinh nghiệp đặt áo lớp). Chúng ta nên tham khảo một vài đơn vị sản xuất áo thun để có cái nhìn tổng quan nhất về giá cả. Các bạn nhớ lưu ý là phải tham khảo chất liệu vài tương ứng với giá. Bởi giá áo phụ thuộc vào chất liệu vải rất nhiều.

áo lớp thường là chiếc áo được sử dụng nhiều. Nên các bạn phải cân nhắc giữa giá và mục tiêu sử dụng để đảm bảo sản phẩm được sử dụng phù hợp nhất. Chứ không phải là chất liệu tốt nhất là ngon nhất nhé.
– Giá áo thun phụ thuộc vào chất liệu vải – hình in/ thêu – số lượng nên để có giá chính xác nhất các bạn phải có mẫu thiết kế sẵn; các bạn có thể tham khảo giá của áo thun Song Phú trong bảng bên dưới.
bảng giá áo thun đồng phục công ty

AT Uniform TIÊU CHÍ 2 : CHỌN VẢI LÀM ÁO THUN ĐỒNG PHỤC

– Một chiếc áo thun đồng phục đẹp hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào chất liệu vải tạo thành, nên chọn vải là 1 khâu rất quan trọng.
– Căn cứ trên nhu cầu thực tế & kinh phí mà chúng ta sẽ chọn loại vải phù hợp nhất, một số phương án cơ bản trên thị trường dựa vào form áo là:
Với loại áo thun cổ tròn: Dùng vải cotton 65 – 2 chiều (hoặc có thể dùng cotton 65 – 4 chiều)
Với loại áo thun cổ trụ: Dùng vải cá sấu 4 chiều (hoặc có thể dùng cotton 65 – 2 chiều)

AT UniformNgoài ra còn rất nhiều lựa chọn khác, lựa chọn theo mục đích sử dụng phổ biến là:

Với loại áo thun sự kiện: Cổ tròn – dùng vải PE & cổ trụ – Cá sấu PE 2 chiều tại Đà Nẵng.
Với loại áo thun đồng phục công ty: Cổ tròn – dùng vải cotton 65 – 2 chiều, 4 chiều & cổ trụ – dùng vải cá sấu 65 – 4 chiều tại Đà Nẵng.
Với loại áo lớp: cổ tròn – chủ yếu sử dụng vải cotton 65 – 2C & cổ trụ – cá sấu 65 – 4 chiều tại Đà Nẵng.
Áo quán ăn, cà phê, áo nhóm: Cổ tròn – dùng vải cotton 65 – 2 chiều, 4 chiều & cổ trụ – dùng vải cá sấu 65 – 4 chiều tại Đà Nẵng.
vải cá sấu 4 chiều

Một số tính chất cơ bản của các loại vải thường được sử dụng:

– Vải cá sấu 65 – 4 chiều: Là loại vài chuyên làm áo thun cổ trụ – vải được dệt theo mắc vải cá sấu, vải co giãn 4 chiều, thoáng mát – nhìn sang trọng, cao cấp.
– Vải cá sấu 65 – 2 chiều: Thị trường thường gọi là vải cá mập – loại vải này co giãn 2 chiều, mắc dệt thưa hơn loại 4 chiều, ít được sử dụng do giá thành cũng gần bằng vải cá sấu 65 4 chiều.

– Vải cá sấu PE 4 chiều: Loại này ít được sử dụng trong áo đồng phục bởi vì được dệt bằng 100% sợi PE nên độ thoáng mát không bằng vải cotton, không phù hợp với mức độ sử dụng liên lục như áo thun đồng phục
– Vải cá sấu PE 2 chiều: Loại vải này cũng được làm từ 100% sợi PE, vải sẽ thô & mỏng nhất trong các loại vải cá sấu – chuyên được dùng để làm áo thun đồng phục sự kiện, quà tặng.

AT Uniform – áo lớp tại Đà Nẵng: vải áo thun cotton.

– Vải thun cotton 100 phần trăm: là loại vải được dệt từ 100% sợi cotton nên rất mềm mại và thoáng mát. Chuyên được làm áo nhóm, áo lớp cao cấp – nhược điểm là phải bảo quản và sử dụng đúng cách để nâng cao thời gian sử dụng.
– Vải thun cotton 65 – 4 chiều: Là loại vải khá thông dụng trên thị trường hàng thời trang, tỷ lệ % cotton trong vải tươn đối cao, đảm bảo độ thoáng mát, độ bền màu và thời gian sử dụng cũng khá dài, chuyên làm áo thun sự kiện cao cấp, áo đồng phục cao cấp cho công ty.

– Vải thun cotton 65 – 2 chiều: Là loại vải chuyên dùng để làm áo thun cổ tròn form suông. Vì là 2 chiều nên áo sẽ cứng cáp, vải mát, mịn & giá thành rẻ nên được chọn làm áo lớp, áo thun sự kiện, đồng phục số lượng ít cho công ty.
– Vải thun PE – 2 chiều: Là loại vải chuyên dùng để làm áo thun sự kiện, quà tặng – Bởi vì giá thành rẻ, màu vải đẹp nên được chọn làm áo thun sự kiện với số lương lớn là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra vải màu trắng còn chuyên được chọn để làm đồng phục, áo thời trang với những mẫu in chuyển nhiệt. Dòng hàng PE chuyên được dùng để in chuyển nhiệt hình ảnh, mẫu in chuyển sắc…

Với TIÊU CHÍ 3: HÌNH IN & CÁC KIỂU IN

– Áo thun đồng phục công ty, áo thun sự kiện, áo thun nhóm, lớp… Chủ yếu sử dụng kiểu in lụa – đặt điểm của kiểu in này là có thể in trên tất cả các loại vải từ PE, cotton, Cá sấu… & có thể in trên tất cả các màu sắc của vải. In lụa là kiểu in dùng 1 loại mực cao su dẻo, có độ bền cao, in phủ lên trên áo. Nên không bị mờ theo thời gian, thời gian sử dụng tối thiểu cũng được 12 tháng.

ĐỒNG PHỤC ÁO THUN CÁ SẤU 100

Đặc điểm chính SP :
+Loại vải thun cá sấu PE : thành phần chính 100% polyester(nilon)
+Loại vải thun cá sấu 35-65 : thành phần gồm 35% polyester(nilon)65%cotton.
+Loại vải thun cá sấu 100 phần trăm : thành phần bao gồm 100 phần trăm cotton.
+ Kiểu dáng mạnh mẽ, mặc tạo cảm giác thoải mái, được các công ty sử dụng bởi chất lượng tốt giá thành hợp lý.
+ Chất liệu vải cá sấu PE rất bền, giá rẻ.

+ Chất liệu vải cá sấu 35,65 bền, thấm hút mồ hôi tốt, không bị xù lông trong quá trình sử dụng.
+ Chất liệu vải cá sấu 100%cotton rày, mềm, mát, thấm hút mồ hôi rất tốt, không bị xù lông trong quá trình sử dụng.
+ Phong cách chuyên nghiệp tạo dựng uy tín doanh nghiệp. Phù hợp làm đồng phục cho nhân viên văn phòng. Đồng phục công nhân có yêu cầu cao về chất lượng .
+ Màu sắc và kiểu dáng phong phú đáp ứng các nhu cầu của quý khách.
+ Có kiểu dáng áo cho Nam và Nữ

Giới thiệu về áo thun cá sấu (polo)

Một chiếc áo thun cá sấu (polo) hay còn gọi là áo thun Tennis, hoặc áo thun đánh Golf. Ở các nước phương tây, là một loại áo phát triển từ áo thun cổ điển. Được may thêm cổ bo cứng, thường được đính 2 nút hoặc 3 nút, với tùy chọn túi bên phải hoặc trái.
Áo thun cá sấu (polo) thường được làm từ vải cá sấu hoặc cá mập (knitted). Đôi khi có thể dùng thun cotton trơn để làm nhưng không đẹp bằng.

Cung cấp đồng phục áo thun cá sấu (polo) theo yêu cầu

AT Uniform hân hạnh cung cấp giải pháp đồng phục may theo kiểu áo thun cá sấu Lacoste. Với số lượng đặt ít nhất là 10 áo. AT hân hạnh giới thiệu dịch vụ may theo yêu cầu bao gồm :

– Đo đạc size áo theo yêu cầu, size nam riêng và nữ riêng
– In ấn hoặc thêu logo theo yêu cầu, có thể in thêm số điện thoại, họa tiết sau lưng.
– Áo được may và đóng gói với tiêu chuẩn xuất khẩu, may mẫu theo yêu cầu khách hàng.

Vì sao nên chọn đồng phục áo thun cá sấu (polo) do AT Uniform  cung cấp ?

– Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu.
– Áo được may với máy may công nghiệp, chỉ sử dụng loại tốt giúp đường may vững chắc và bền.
– Áo được gia công bởi những công nhân lành nghề xuất thân từ các nhà máy may xuất khẩu lớn. Như Dệt Thành Công, An Phước
– Mực in sử dụng mực nhập khẩu chính hãng (thương hiệu ColorLab). Đặc biệt không nhiễm chì và kim loại. Đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.
– Thời gian đáp ứng đơn hàng may nhanh.
– Thiết kế (design) miễn phí.
– Giao hàng và bảo hành trách nhiệm đầy đủ

 welcome.

Quý khách hàng có thể làm theo mẫu hoặc may áo thun theo yêu cầu thiết kế riêng. Công ty chúng tôi luôn áp dụng những thiết bị máy móc hiện đại. Với các công nghệ kĩ thuật cao tiên tiến sẽ luôn cho ra những sản phẩm áo thun đạt chất lượng cao. Hình ảnh in rõ nét, không bị bong tróc nứt nẻ, không bị lem màu… Khách hàng có thể in lên áo thun với nhiều hình ảnh đa dạng như: Logo, tên công ty, tên sản phẩm, Slogan, những thông điệp độc đáo hoặc những hình ảnh mà khách hàng yêu thích…. Nếu quý khách có nhu cầu áo thun đồng phục,hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

 

 

 

 

LIÊN HỆ THIẾT KẾ ĐỒNG PHỤC THEO YÊU CẦU

Đăng ký